Інженерна графіка належить до дисциплін, що складають основу інженерної освіти.

Навчальна дисципліна «Інженерна графіка» комплексна, яка складається з трьох розділів: «Нарисна геометрія», «Технічне креслення», «Комп'ютерна графіка», які є органічним цілим, де одна частина розкриває і доповнює інші.

Нарисна геометрія є теоретичною основою інженерно-графічних дисциплін.

Нарисна геометрія - один з розділів геометрії, у якому просторові фігури, що являють собою сукупність точок, ліній, поверхонь, вивчаються за їх проекційним зображенням на площині (або будь-якій іншій поверхні).

Технічне креслення є практичною основою інженерно-графічних дисциплін.

Технічне креслення - загально інженерна навчальна дисципліна, що покладена в основу інженерної освіти. Предметом дисципліни є виконання та читання креслеників, ескізів, технічних рисунків, схем, які є графічними засобами фіксування, збереження та передачі технічних ідей у процесі їх розробки та реалізації.

Необхідною складовою інженерної освіти є комп'ютерна графіка. ЇЇ предметом є комп'ютерне подання інформації про геометричні образи, комплекси технічних і програмних засобів, що дають змогу створювати, аналізувати, редагувати та зберігати інформацію про графічні об'єкти. Необхідність вивчення систем комп'ютерної графіки зумовлена інтенсифікацією інформаційного обміну, вимогами підвищення рівня творчості та продуктивності праці інженера, звільнення його від рутинної креслярської роботи.

Графічні методи дослідження предметів довкілля, що притаманні інженерній графіці, широко використовуються в багатьох технічних та інших науках, збагачуючи їх наочністю та простотою вирішення.

Тому засвоєння основ інженерної графіки студентами має велике значення для їх наступної інженерної діяльності.

Пропонований дистанційний курс призначений для студентів, які вивчають навчальну дисципліну «Інженерна графіка» за скороченою програмою