Мета вивчення дисципліни Внутрішньогосподарський контроль - це набуття фахівцями компетенцій з оволодіння базовими теоретичними знаннями та набуття практичних навичок створення на підприємствах різних організаційно-правових форм господарювання служб внутрішнього контролю, здійснення ними своїх функцій щодо допомоги керівництву у виконанні підприємствами їх статутних завдань та поліпшенні фінансового стану, ефективне виконання завдань відповідного рівня професійної діяльності, які орієнтовані на дослідження й вирішення практичних ситуацій, прийняття управлінських рішень для задоволення потреб бізнесу.