Метою дисципліни " Цифрова обробка сигналів ” є ознайомлення студентів з можливостями цифрової обробки сигналів та галузями її застосування, вивчення ними теоретичних основ цифрової обробки, головним чином цифрової фільтрації та перетворень. Цифрова обробка сигналів останнім часом все частіше застосовується в різноманітних інформаційно-обчислювальних системах та засобах інформаційно-вимірювальної техніки. Це пояснюється такими чинниками:

  • досить технологічними і універсальними апаратними засобами, які реалізують цифрову обробку сигналів;

  • наявністю розвиненого математичного апарату, який дозволяє побудувати адекватні математичні моделі сигналів та процедур їх обробки;

  • можливістю реалізовувати алгоритми обробки будь-якої складності.

Апаратні засоби вивчаються в дисциплінах "Електронні пристрої ІВТ”, "Мікропроцесорна техніка”. Проте з математичним апаратом, алгоритмами цифрової обробки студенти практично не знайомі. Тому, дана дисципліна є важливою складовою навчального процесу при підготовці кваліфікованих фахівців за спеціальністю "Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка”.