Внаслідок розвитку науки і техніки широкого розповсюдження, в тому числі і у вимірювальній техніці, набувають цифрові та мікропроцесорні пристрої, використання яких дозволяє спростити і прискорити обробку \ даних, отриманих у процесі вимірювання, та забезпечити іх швидку і безпомилкову передачу на значні відстані. Мета викладання дисципліни полягає у вивченні основ цифрової техніки і побудови вузлів цифрових автоматів для використання їх у вимірювальній техніці.
В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:
- номенклатуру сучасних цифрових елементів,
- способи побудови комбінаційних цифрових схем, основи функціонування базових вузлів цифрових схем.
Студент повинен вміти:
самостійно проектувати цифрові схеми і вузли цифрових схем із врахуванням потреб вимірювальної техніки у нафтогазовій промисловості.