Мета дисципліни- забезпечити формування у студентів системи спеціальних знань у сфері загального документознавства, а саме: вивчення документа як складної інформаційної системи, способів документування, систем документації, комплексів документів, документних комунікацій в їхньому історичному та сучасному розвитках. Об'єктом вивчення курсу є ті документи, які спеціально створюються для зберігання та передавання інформації. Особлива увага в межах курсу надається системному розгляду документа - його структурі, властивостям, функціям, класифікації, ролі й місцю в системі документної інформації. Це створює теоретичну базу для подальшого вивчення різних видів документів, які функціонують у суспільстві. 

Мета вивчення курсу визначає i  вирішення таких головних теоретично-прикладних завдань:

- дати знання про об'єкт, предмет, структуру, методи і міждисциплінарні зв'язки загального документознавства як наукової дисципліни;

- висвітлити основні етапи виникнення і розвитку документів;

- дати знання про природу і сутність, соціальну роль, ознаки і властивості документа, його структурні елементи та реквізити;

- набуття навичок проведення класифiкацiї різних видів документів за різними класифікаційними ознаками;

- знайомство з розвитком систем документації, типами i видами різних документів;

- вироблення навичок щодо складання, аналізу та характеристики документів, моделювання документів тощо.