Розвиток автомобільного і нафтогазового технологічного транспорту іде у напрямку удосконалення конструкції і експлуатаційних властивостей та підвищення надійності автотранспортних засобів (АТЗ).

За таких умов навчання за спеціальністю "Автомобільний транспорт” дає можливість осягнути конструктивні особливості агрегатів, вузлів і систем сучасних АТЗ, їхні експлуатаційні властивості: (тягово-швидкісні, гальмові, паливну економічність, прохідність, стійкість, безпеку руху, курсову стійкість, комфортабельність та ін.). Ці питання вивчають за дисциплінами "Основи конструкції АТЗ”, "Теорія експлуатаційних властивостей АТЗ” та "Робочі процеси і основи розрахунку АТЗ”. Основи будови і роботи двигунів внутрішнього згоряння АТЗ, їх робочі цикли вивчають за дисципліною "Теплові двигуни”.

Рухомий склад нафтогазового технологічного транспорту вивчають за курсом "Устаткування нафтогазового технологічного транспорту” і являє собою агрегати для ремонту свердловин, агрегати для розриву гідравлічних пластів, установки для контролю свердловин, агрегати перевезення довгомірних вантажів, маслозаправники та ін.

Розробка сучасних конструкцій АТЗ, введення їх в експлуатацію передбачає їх діагностування і періодичне технічне обслуговування та ремонт для підтримання в технічно справному стані. Ці питання вивчають у курсах "Основи технічної діагностики АТЗ”, "Технічна експлуатація АТЗ” та "Основи ремонту АТЗ”.

Для виконання транспортного процесу необхідне застосування рухомого складу для перевезення промислових, будівельних та інших вантажів. Правила, умови перевезення, розрахунок обсягу перевезення і транспортної роботи, ефективності перевезеннь вивчаються за курсом "Організація автомобільних і технологічних перевезень”. Для технічно грамонтної експлуатації АТЗ на лінії необхідні знання для застосування паливо-мастильних матеріалів необхідної якості. Їх здобувають при вивченні дисципліни "Використання експлуатаційних матеріалів та економія паливно-енергетичних ресурсів”. Для забезпечення безпечних умов експлуатації АТЗ на автошляхах вивчають організацію дорожнього руху в курсі "Безпека руху і дорожні умови”. Для гарантування безпечних умов праці на виробництві та охорони довкілля від впливу шкідливих викидів АТЗ необхідні знання подають в курсі "Охорона праці”.

Питаннями економної експлуатації АТЗ в управлінні технологічного транспорту (УТТ) і займається дисципліна "Організація і планування виробничо-комерційної діяльності”. Ці та інші дисципліни забезпечують якісну підготовку випускників-бакалаврів і спеціалістів. Курси дисциплін вивчають згідно з робочими навчальними планами, затвердженими вченою радою ІФНТУНГ.